ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Semidea Sp. z o. o. ul. Jasna 6b, 05-123 Olszewnica Stara, +48 22 118 91 98, bok@kloti.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotów i reklamacji przed jego upływem. Formularz zwrotu dostępny TUTAJ

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.