Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności produktu z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umowa wypełniając i wysyłając formularz dostępny TUTAJ

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wypełniony formularz reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego produktu w Sklepie ( paragon fiskalny lub fakturę VAT ).

Jednocześnie należy przesłać reklamowany produkt na adres Sklepu; Zwroty, z dopiskiem ,,REKLAMACJA”.

Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.